Horizon 2020

smartMELAMINE R&D project

With the 1st of May 2017 the implementation of the smartMELAMINE development project was launched as part of the European Commission's Horizon 2020 public tender (H2020-SMEInst-2016-2017). The joint project of Melamin d.d. Kočevje, smartpolymer GmbH and smartMELAMINE d.o.o. will last until the end of April 2019. Its purpose is to develop innovative nonwoven textiles with superior fire resistance, lightweight, thermal and acoustic insulating properties. The total value of the project is 2.338.954,00 EUR, with the co-financing share of 70%.This project has received funding from the European Union‘s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 756081


S 1.5.2017 se je v okviru razpisa Evropske komisije Horizon 2020 (shema H2020-SMEInst-2016-2017) začelo izvajanje razvojnega projekta smartMELAMINE. Gre za skupni projekt podjetij Melamin d.d. Kočevje, smartpolymer GmbH ter smartMELAMINE d.o.o., ki bo trajal do konca aprila leta 2018. Glavni namen projekta je razvoj inovativnih lahkih netkanih tekstilij s superiornimi ognjevarnimi in toplotno-akustičnimi izolativnimi lastnostmi. Skupna vrednost projekta znaša 2.338.954,00 EUR, delež sofinanciranja pa znaša 70%. Vse dodatne informacije o projektu najdete na spletni strani www.smartmelamine.com.


Projekt je prejel sredstva s strani Evropske Unije v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020, v skladu s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 756081